Wirtualny spacer po Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej


Witaj Loretańska Pani,
Tobie serca niesiem w dani,
Bo przez Ciebie w tym kościele
Łask doznawać chcemy wiele.

Piotrkowice koło Chmielnika, położone przy trasie Kielce – Busko-Zdrój, to jedno z najstarszych sanktuariów Matki Bożej w Polsce.

Świątynia parafialna w Piotrkowicach pod wezwaniem św. Stanisława istniała od XIV wieku i już wtedy znajdowała się w niej figura Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus, wyrzeźbiona przez nieznanego artystę. Kult Matki Bożej na szerszą skalę rozpoczął się w 1627 roku. Na miejscu obecnej świątyni ukazywała się Matka Boża. Wieść rozeszła się szybko po całej Polsce. Licznie przybywający pielgrzymi, doznawali tutaj nadprzyrodzonych łask. Uzdrowiona na tym miejscu żona kasztelana połanieckiego Zofia Rokszycka jako wotum dziękczynne wybudowała kaplicę – Domek Loretański. Umieszczono tam gotycką statuę Matki Bożej z kościoła św. Stanisława.

W połowie XVII w. Piotrkowice należały do najsłynniejszych miejsc pielgrzymkowych w Rzeczypospolitej.

Uwieńczeniem wielowiekowego przywiązania ludu Bożego do Matki Bożej Loretańskiej była koronacja łaskami słynącej figury. Dokonał jej 7 września 1958 r. Ks. Bp Czesław Kaczmarek, ordynariusz kielecki. W tym roku więc przypada złoty jubileusz koronacji.

Na tym miejscu Matka Boża Loretańska dopomagała swoim wstawiennictwem innym, o czym świadczą liczne łaski, dlaczego nie mogłaby dopomóc i Tobie?

Modlitwa przy nawiedzeniu Sanktuarium

Z pokorą i dziecięcą ufnością przychodzę tutaj, by Cię pozdrowić, o Maryjo. Jak niegdyś Anioł Boży i ja Ciebie pozdrawiam: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Pan uczynił Tobie wielkie rzeczy i przyjął ciało z Twego przeczystego łona. Ty dałaś światu Zbawiciela i stałaś się Współodkupicielką
rodzaju ludzkiego.
Pozdrawiam Cię, Maryjo, i proszę, niech przez Twoje wstawiennictwo przynajmniej cząstka tych łask zstąpi na mnie, na moją rodzinę, na moich przyjaciół i nieprzyjaciół, byśmy w naszym życiu zawsze
kroczyli drogą zbawienia. Amen.

Dekret o agregacji Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej do Papieskiej Bazyliki Matki Bożej Większej

Papieska Bazylika Matki Bożej Większej, pierwsza Świątynia Poświęcona Bogurodzicy po Soborze Efeskim przez wieki wyróżniała się pobożnością Ludu Bożego a zwłaszcza Papieży Rzymskich, którzy obdarzali ją wyjątkowymi przywilejami duchowymi. Dla odnowienia więzi duchowej z tą papieską bazyliką zachodzi szczególna konieczność  bliskości duchowej, której wyrazem są prośby skierowane do Penitencjarni Apostolskiej, aby w poszczególnych przypadkach następujące odpusty zupełne, którymi cieszy się sama Bazylika Matki Bożej Większej mogły być udzielone, a mianowicie:

1. W święto tytularne Bazyliki, a mianowicie dnia 5 sierpnia;
2. W święto tytularne samego kościoła;
3. We wszystkie uroczystości Matki Bożej;
4. Raz w roku w dzień dowolnie wybrany przez każdego wiernego;
5. Ilekroć pielgrzymi tłumnie tam przybędą w celach pobożnościowych.

Te oto odpusty zostają przyznane pod zwyczajnymi warunkami Kościołowi pod wezwaniem Najświętszej Maryi Dziewicy Loretańskiej położonemu w Piotrkowicach w diecezji Kieleckiej. Sam kościół został opisany wraz z dokumentem Penitencjarii Apostolskiej na tablicach Bazyliki, w której prawomocnie zostały nadane odpusty. Niniejsze zaświadczenie zostaje wydane, by wierni i pielgrzymi dowiedzieli się o tym dla umocnienia i potwierdzenia swojej pobożności.
Wystawiono w Rzymie, dnia 19, miesiąca lipca, roku 2014.
Kardynał Świętego Kościoła Rzymskiego
Archiprezbiter Papieskiej Bazyliki Matki Bożej Większej.

Informacje

[ Pokaż wszystkie ]

Wydarzenia

[ Pokaż wszystkie ]

Polecamy

Nasze Loreto Starostwo Loreto Szkoła Nasza Szkoła Głos Karmelu e-religijne.pl Chmielnik

Piotrkowice, ul. Kościelna 1, 26-020 Chmielnik, tel. 41 354 90 09