Czytelnia

Szkaplerz - znakiem życia na wzór Maryiśw. Jan od KrzyżaIstota modlitwy karmelitańskiej - Wilfrid Stinissen OCD


Uczestnictwo w Twoich ślubach jest wielką radością dla nas. Dzisiaj ofiarujesz całe swoje życie Jezusowi Chrystusowi, tak więc odtąd będziesz w pełni należeć do Niego. Teraz możesz powiedzieć za św. Bernardem z Clairvaux: "Nihil sum, sed tuus sum" [Jestem niczym, ale jestem Twoja]. Oddajesz swoje życie Chrystusowi w określonym zakonie, w zakonie karmelitańskim i wiesz, że jest to zakon modlitwy. Modlitwa wewnętrzna zajmuje w nim centralne miejsce: "Sine oratione iam nihil est Carmelus", powiedział kiedyś Ojciec Święty do naszego Ojca Generała [Bez modlitwy Karmel jest niczym].

Rachunek sumienia


Rachunek sumienia
Rachunek sumienia nie ma nic wspólnego z tymi rachunkami, jakie przychodzą i przyprawiają nas o zawrót głowy. Nie ma też nic wspólnego z paragonem fiskalnym, jaki otrzymujemy niemal przy każdych zakupach. Nie jest wreszcie bezdusznym zestawieniem tego co "na plus" i "na minus". Czym zatem jest rachunek sumienia? Jak dobrze go przeprowadzić, przygotowując się do spowiedzi? O czym w rachunku sumienia nie można zapomnieć?

Uroczystość św. Teresy od Dzieciatka Jezus


1. Teresa – wzór aktualny dzisiaj
Kochać, być kochaną i powracać na ziemię, by szerzyć ukochanie miłości. Niebem moim będzie czynić dobrze na ziemi. Nie, nie spocznę, do końca świata, dopóki będą dusze, które trzeba zbawić.
Te słowa wypowiedziane przez św. Teresę na krótko przed śmiercią spełniają się do dnia dzisiejszego. Jest kochana miłością wieczną, kocha, cała zanurzona w miłości Bożej i powraca na ziemię, by ratować dusze.
Powraca, by prosić Boga za nami.

Znany terezjanista hiszpański na ołtarzach Kościoła - Jan de Palafox y Mendoza


Niedawno, bo 5 czerwca 2011 r., w Burgo de Osma w Hiszpanii został wyniesiony do chwały ołtarzy Jan de Palafox y Mendoza, biskup tego miasta od 1650 roku do śmierci, która nastąpiła w roku 1659. Media, opisując tę beatyfikację, przedstawiały go przede wszystkim jako obrońcę Indian, gdyż przed objęciem biskupstwa w Burgo de Osma, był w latach 1639-1650 ordynariuszem diecezji Puebla de los Ángeles w Meksyku i bronił tam praw i godności tubylców. Uroczystościom beatyfikacyjnym, w obecności 5 kardynałów i 40 biskupów przewodniczył kard. Angelo Amato, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

Nowy Błogosławiony Świeckiego Zakonu Karmelitańskiego


Ks. Georg Häfner ze Świeckiego Zakonu Karmelitańskiego wyniesiony na ołtarze
        W niedzielę 15 maja 2011 r. w katedrze w Würzburgu w Niemczech odbyła się beatyfikacja ks. Georga Häfnera, członka Trzeciego (Świeckiego) Zakonu Karmelitów Bosych, męczennika obozu koncentracyjnego w Dachau. Uroczystościom przewodniczyli: miejscowy biskup ordynariusz Friedhelm Hofmann, oraz prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, kard. Angelo Amato. Motto beatyfikacji brzmiało: „Prosty, wierzący, konsekwentny”. Takim bowiem był wychowany w duchu karmelitańskim nowy błogosławiony, ks. Georg Häfner OCDS.

Rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego polskiego karmelity bosego


Rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego polskiego karmelity bosego ojca Rudolfa od Przebicia Serca św. Teresy (Stanisława Warzechy), świątobliwego kapłana Zakonu Karmelitów Bosych, długoletniego wychowawcy, cenionego spowiednika i opiekuna chorych, zmarłego w opinii świętości w Wadowicach 27 lutego 1999 roku.

09-1-2011

CHRZEST PAŃSKI


„Przyznajcie Panu, synowie Boży, przyznajcie Panu chwalę Jego imienia” (Ps 29, 1–2)
Św. Piotr, naoczny świadek chrztu Jezusa, w swoim przemówieniu do Korneliusza ukazał to zdarzenie jako początek apostolskiego życia Pana. „Wiecie, co się działo... po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą... przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła” (Dz 10, 37–38). Słowa Piotra są echem słów Izajasza i Ewangelii.

Obietnice Szkaplerzne


OBIETNICE SZKAPLERZNE
Błogosławiona Panno Maryjo,
Najświętsza Boża Rodzicielko,
módl się za mną teraz
i w godzinę śmierci mojej. Amen
 
Szkaplerz jest niezwykłym darem nie tylko dla Karmelitów, ale i dla całego Kościoła z powodu obietnic, które Maryja z nim związała.

[1] [2] /

Polecamy

Starostwo e-religijne.pl Chmielnik Szkoła Głos Karmelu Nasze Loreto Loreto Nasza Szkoła

Piotrkowice, ul. Kościelna 1, 26-020 Chmielnik, tel. 41 354 90 09