Kościół

Powiększ - Widok na ołtarz główny wczesnobarokowy z ok. 1660 r.Powiększ - Rokokowy relikwiarz św. Tekli z XVIII w.Powiększ - Obraz Zwiastowania NMP w głównym ołtarzu, wczesnobarokowy z poł. XVII w.Powiększ - Widok ogólny na prazbiterium
Powiększ - Ambona neobarokowa z ok. 1913 r.Powiększ - AniołPowiększ - AniołPowiększ - Bóg Ojciec, Ołtarz Ukrzyżowanie
Powiększ - Chorągiew z wizerunkiem Matki Bożej i SanktuariumPowiększ - Ołtarz boczny św. Anny Samotrzeciej, barokowy z ok. 1660 r.Powiększ - Płaskorzeźba - Bóg Ojciec, barokowa z XVII w.Powiększ - Krucyfiks późnobarokowy z XVIII w.
Powiększ - Obraz św. Antoni, z ok. 1660 r.Powiększ - Epitafium rodziny Ossowskich, wczesnobarokowe ok. 1669 r.Powiększ - Epitafium rodziny Rokszyckich, barokowe z ok. 1657 r.Powiększ - Organy klasycystyczne z elementami baroku z XVIII w.
Powiększ - Ołtarz boczny św. Józefa z Dzieciatkiem, neobarokowy z XIX w.Powiększ - Pieta z ołtarza późnorenesansowego z ok. XVII w.Powiększ - Boazeria i meble w zakrystii z XVIII w.Powiększ - Łaskami słynąca figura Matki Bożej Loretańskiej z ok. 1400 r.
Powiększ - Fragment obrazu Zwiastowanie z ołtarza głównego. Obraz wczesnobarokowy z ok. XVII w.Powiększ - Figura Matki Bożej Loretańskiej z ok. 1400 r.Powiększ - Obraz Matki Bożej Częstochowskiej malowany na desce z pocz. XX w. w drewnianej sukience z tego czasu.Powiększ - Obraz Matki Bożej Szkaplerznej z ok. XVII w.

« wstecz

Polecamy

e-religijne.pl Nasza Szkoła Szkoła Nasze Loreto Głos Karmelu Loreto Starostwo Chmielnik

Piotrkowice, ul. Kościelna 1, 26-020 Chmielnik, tel. 41 354 90 09