Ogród różańcowy

27-01-2014

Maryjny Ogród Różańcowy wokół Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej


Pomysł założenia budowanego Ogrodu Różańcowego przy piotrkowickim Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej nie jest nowy. Już w roku 1992 ówczesny przełożony, proboszcz parafii i kustosz Sanktuarium o. Bronisław Tarka ocd pragnął, aby taki ogród powstał dla uczczenia 35 rocznicy koronacji łaskami słynącej figury Matki Bożej Loretańskiej, która przypadała w roku 1993. W czasie sumy odpustowej 8 września 1992 r. J. Eksc. bp Mieczysław Jaworski dokonał poświęcenia 15 krzyży ustawionych w miejscach gdzie planowane było powstanie 15 kapliczek różańcowych.


23-01-2014

Koncepcja architektoniczna kapliczej ogrodu różańcowego w Piotrkowicach


Chcąc udostępnić w większym stopniu dla wiernych otoczenie wokół zespołu Sanktuarium Matki Boskiej Loretańskiej oraz poprawić jego funkcjonalność zaplanowaliśmy zmianę zagospodarowania tego terenu polegającą na dodaniu dwóch nowych elementów tj. obejścia procesyjnego i dróżki różańcowej.


23-01-2014

Dróżki różańcowe


DRÓŻKA RÓŻAŃCOWA
Wzdłuż południowej, zachodniej i północnej granicy działki projektuje się wykonanie dróżki różańcowej w postaci alejki szerokości 1,5m. Przy alejce usytuowane będą kapliczki z niewielkimi zatoczkami na ławki parkowe, podkreślone niskimi krzewami ozdobnymi. Elementy te będą służyć wiernym do modlitwy i czynnego odprawiania tajemnic różańca.

23-01-2014

Obejście procesyjne


OBEJŚCIE PROCESYJNE
Wokół zabytkowych budynków zespołu klasztornego Karmelitów Bosych projektuje się stworzenie alejki szerokości 3,5m służącej jako obejście procesyjne.

23-01-2014

Elementy małej architektury


W trakcie budowy dróżki różańcowej oraz obejścia procesyjnego przewiduje się realizację następujących obiektów i elementów małej architektury:


27-01-2014

Ołtarz polowy


W centrum ogrodu będzie znajdował się ołtarz polowy. Ołtarz będzie w tym samym miejscu gdzie znajduje się obecnie. Zmieniony będzie tylko jego wygląd.

27-01-2014

Kapliczki i ich fundatorzy


Wszystkie kapliczki zbudowane są według jednego stylu.  Obłożone żółtym kamieniem tzw. „Parszów”. Płaskorzeźby wykonał p. Sławomir Micek rzeźbiarz - artysta z Kielc. Każda z kapliczek jest podświetlona. Kapliczki przedstawiają kolejno tajemnice z życia Zbawiciela i Jego Matki.

27-01-2014

I kapliczka – Tajemnice radosne – Zwiastowanie NMP


Kapliczkę ufundowała wieś Suchowola z inicjatywy mieszkańca tejże wsi Pana burmistrza Chmielnika Jarosława Zatorskiego. Poświęcenie miało miejsce 8 września 2012 r. przez o. Piotra Nyka ocd, radnego Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych.

27-01-2014

II kapliczka – Tajemnice radosne – Nawiedzenie św. Elżbiety


Kapliczkę ufundowała wieś Piotrkowice. Po poświęceniu w czasie odpustu I kapliczki mieszkańcy Piotrkowic postanowili, iż następną w kolejności będzie kapliczka wsi Piotrkowic. I tak też się stało. Poświęcenia dokonał o. Leszek Stańczewski ocd, proboszcz parafii i kustosz Sanktuarium w dniu 28 października 2012 r.

27-01-2014

III kapliczka – Tajemnice radosne – Narodzenie Pana Jezusa.


Kapliczkę fundowała wieś Grabowiec. Poświęcenia dokonał o. Szczepan Praśkiewicz ocd, przeor klasztoru lubelskiego, pochodzący z Grabowca, dnia 8 grudnia 2012 r. w obecności mieszkańców Grabowca.

[1] [2] [3] /

Polecamy

Nasze Loreto Starostwo Szkoła Chmielnik Nasza Szkoła Głos Karmelu Loreto e-religijne.pl

Piotrkowice, ul. Kościelna 1, 26-020 Chmielnik, tel. 41 354 90 09