Archiwum

8-9-2009

Kazanie ks. bp Kazimierza Ryczana, ordynariusza diecezji kieleckiej, wygłoszonego podczas Uroczystości Narodzenia Matki Bożej w Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Piotrkowicach16.07.2009 r.

Uroczystość Matki Bożej Szkaplerznej w Piotrkowicach


W naszym Sanktuarium 16 lipca odbyła się Uroczystość Matki Bożej Szkaplerznej. Sumie odpustowej przewodniczył ks. Franciszek Siarek, dziekan naszego dekanatu chmielnickiego. Kazanie odpustowe wygłosił o. Andrzej Ruszała, nowo wybrany prowincjał naszej Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych. Poniżej drukujemy jego treść.

Drodzy Przyjaciele naszego klasztoru i sanktuarium!


 
Od kilku lat trwają w naszym Sanktuarium prace remontowe. Odrestaurowane zostały zewnętrzne ściany kaplicy Matki Bożej Loretańskiej. Uzupełniono i wzmocniono spadające gzymsy, wymieniono okna i wymalowano zewnętrzne ściany. W ubiegłym roku wyremontowaliśmy Domek Loretański. Została zrobiona nowa aranżacja wnętrza i nowe oświetlenie. Jak również wymalowane zostały ściany wokół Domku. Na zewnątrz kaplicy Loretańskiej zrobiono nowe odwodnienie. Zrobiono remont wieży i dwóch attyk.
Tak ogromne inwestycje znacznie przekraczają nasze możliwości finansowe. Dofinansowanie z funduszy zewnętrznych nie pokrywają całości wydatków. Zwracamy się więc do wszystkich przyjaciół naszego klasztoru i sanktuarium, o wsparcie tego dzieła. Każdy, nawet najmniejszy dar będzie dla nas cenną pomocą. Za wszelkie ofiary serdecznie dziękujemy. Wszystkich ofiarodawców pragniemy otoczyć naszą modlitwą.
Dotychczas wykonane prace i konieczność podjęcia nowych można zobaczyć w „Fotogalerii – remonty”.
 
Wszelkie ofiary prosimy kierować na rachunek bankowy:

Klasztor Karmelitów Bosych
Piotrkowice, ul. Kościelna 1
26 - 020 Chmielnik
PEKAO S.A. I O. w Kielcach
20 1240 1372 1111 0000 1249 6336
z  dopiskiem: remont.


7-6-2009

Święci Karmelu - BŁ. ANNA OD ŚW. BARTŁOMIEJA, DZIEWICA


Anna Garcia urodziła się 10 października 1549 roku w Almendral w hiszpańskiej Kastylii. W roku 1570 sama św. Teresa od Je­zusa przyjęła ją do pierwszego klasztoru reformowanego, pod wezwaniem św. Józefa w Avila, w którym złożyła śluby zakonne. Św. Teresa wybrała ją również na swą towarzyszkę w podró­żach fundacyjnych oraz infirmerkę. Następnie Anna stała się propagatorką i krzewicielką ducha Świętej Matki we Francji i Flandrii, okazując się prawdziwą córką Kościoła. Słynęła z gorli­wości o zbawienie dusz. Zmarła w Antwerpii 7 czerwca 1626 roku. Do grona błogosławionych zaliczył ją papież Benedykt XV w roku 1917.

12-6-2009

Święci Karmelu - BŁ. ALFONS MARIA MAZUREK, KAPŁAN I MĘCZENNIK


Józef Mazurek urodził się 1 marca 1891 roku w Baranówce pod Lu­bartowem. W roku 1908 wstąpił do nowicjatu Karmelitów Bosych w Czernej i przyjął imię Alfonsa Marii od Ducha Świętego. Zło­żywszy śluby zakonne, studiował w Krakowie, Linzu i Wiedniu, gdzie 16 lipca 1916 roku otrzymał święcenia kapłańskie. W latach 1920-1930 z oddaniem pracował w Niższym Seminarium Karmeli­tów Bosych w Wadowicach jako nauczyciel i wychowawca mło­dzieży. Od roku 1930 pełnił w Czernej posługę przeora i ekonoma klasztoru. Troszczył się o dobro duchowe i materialne powierzonej sobie wspólnoty, niezmordowanie służył wiernym w konfesjonale i na ambonie, zachęcając wszystkich do ufności w pośrednictwo Maryi. Jego gorliwość apostolska i wierność Bogu były owocem nieustannej modlitwy i nabożeństwa do Chrystusa Ukrzyżowane­go. Zginął rozstrzelany przez hitlerowców 28 sierpnia 1944 roku w Nawojowej Górze koło Krzeszowic, z modlitwą na ustach i z ró­żańcem w dłoniach. Beatyfikował go, wraz z gronem stu siedmiu męczenników polskich, papież Jan Paweł II 13 czerwca 1999 roku.

07.09.2008 r.

Kazanie ks. bp Kazimierza Ryczana z okazji jubileuszu 50-lecia koronacji figury Matki Bożej Loretańskiej w Piotrkowicach


Homilia ks. bp Kazimierza Ryczana z Mszy św. z okazji jubileuszu 50-lecia koronacji figury Matki Bożej Loretańskiej
(Piotrkowice, 07 września 2008 r.)

13.09.2008 r.

Homilia ks. bp Józefa Zawitkowskiego


Homilia ks. bp Józefa Zawitkowskiego na uroczystość pożegnania Matki Bożej nawiedzającej parafie diecezji kieleckiej w kopii Cudownego Obrazu Jasnogórskiej Królowej (Piotrkowice, 13.09.2008)
Matko i Królowo, nie opuszczaj nas!
(Ach Kieleckie, jakie cudne)

11-13-9-2008

Uroczystości złotego jubileuszu koronacji i nawiedzenia w Piotrkowicach (6-14 wrześcia 2008 r.)


Uroczystości złotego jubileuszu koronacji i nawiedzenia w Piotrkowicach (6-14 września 2008) i kazania o. Szczepana Praśkiewicza

12-9-2008

Kazanie o. Szczepana T. Praśkiewicza ocd


Kazanie na Pasterce Maryjnej o. Szczepana T. Praśkiewicza OCD
wygłoszone w Piotrkowicach
z okazji nawiedzenia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej (12.09.08
)

9-9-2008

Kazanie o. Szczepana T. Praśkiewicza ocd


Kazanie odpustowe o. Szczepana T. Praśkiewicza
wygłoszone w drugim dniu Odpustu w Piotrkowicach (9 września 2008)
Wróć do Aktualności

Polecamy

e-religijne.pl Głos Karmelu Loreto Szkoła Chmielnik Nasza Szkoła Nasze Loreto Starostwo

Piotrkowice, ul. Kościelna 1, 26-020 Chmielnik, tel. 41 354 90 09