Czytelnia

Szkaplerz - znakiem życia na wzór Maryi


Umiłowani przez Chrystusa i Jego Matkę Maryję!

Szkaplerz to znak opieki matczynej, znak świadczący o tym, że Maryja jest naszą Matką. Przez szkaplerz doświadczamy Jej dobroci, a ta dobroć Matki jest ogromna. Przyjmujemy Jej szatę jak tarczę, która chroni nas przed atakami szatana, ponieważ moc odzienia Maryi rozciąga się na życie doczesne i wprowadza w wieczne. Nie możemy pozostać obojętnymi wobec tej obietnicy właśnie dlatego, że wiąże się ona ze śmiercią człowieka, z jego nadzieją życia wiecznego. Nie możemy pominąć tego objawienia milczeniem.

św. Jan od KrzyżaIstota modlitwy karmelitańskiej - Wilfrid Stinissen OCD


Uczestnictwo w Twoich ślubach jest wielką radością dla nas. Dzisiaj ofiarujesz całe swoje życie Jezusowi Chrystusowi, tak więc odtąd będziesz w pełni należeć do Niego. Teraz możesz powiedzieć za św. Bernardem z Clairvaux: "Nihil sum, sed tuus sum" [Jestem niczym, ale jestem Twoja]. Oddajesz swoje życie Chrystusowi w określonym zakonie, w zakonie karmelitańskim i wiesz, że jest to zakon modlitwy. Modlitwa wewnętrzna zajmuje w nim centralne miejsce: "Sine oratione iam nihil est Carmelus", powiedział kiedyś Ojciec Święty do naszego Ojca Generała [Bez modlitwy Karmel jest niczym].

Rachunek sumienia


Rachunek sumienia nie ma nic wspólnego z tymi rachunkami, jakie przychodzą i przyprawiają nas o zawrót głowy. Nie ma też nic wspólnego z paragonem fiskalnym, jaki otrzymujemy niemal przy każdych zakupach. Nie jest wreszcie bezdusznym zestawieniem tego co "na plus" i "na minus". Czym zatem jest rachunek sumienia? Jak dobrze go przeprowadzić, przygotowując się do spowiedzi? O czym w rachunku sumienia nie można zapomnieć?

Uroczystość św. Teresy od Dzieciatka Jezus


1. Teresa – wzór aktualny dzisiaj
Kochać, być kochaną i powracać na ziemię, by szerzyć ukochanie miłości. Niebem moim będzie czynić dobrze na ziemi. Nie, nie spocznę, do końca świata, dopóki będą dusze, które trzeba zbawić.
Te słowa wypowiedziane przez św. Teresę na krótko przed śmiercią spełniają się do dnia dzisiejszego. Jest kochana miłością wieczną, kocha, cała zanurzona w miłości Bożej i powraca na ziemię, by ratować dusze.
Powraca, by prosić Boga za nami.

09-1-2011

CHRZEST PAŃSKI


„Przyznajcie Panu, synowie Boży, przyznajcie Panu chwalę Jego imienia” (Ps 29, 1–2)
Św. Piotr, naoczny świadek chrztu Jezusa, w swoim przemówieniu do Korneliusza ukazał to zdarzenie jako początek apostolskiego życia Pana. „Wiecie, co się działo... po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą... przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła” (Dz 10, 37–38). Słowa Piotra są echem słów Izajasza i Ewangelii.

Obietnice Szkaplerzne


OBIETNICE SZKAPLERZNE
Błogosławiona Panno Maryjo,
Najświętsza Boża Rodzicielko,
módl się za mną teraz
i w godzinę śmierci mojej. Amen
 
Szkaplerz jest niezwykłym darem nie tylko dla Karmelitów, ale i dla całego Kościoła z powodu obietnic, które Maryja z nim związała.

Zobowiązania szkaplerzne


ZOBOWIĄZANIA SZKAPLERZNE
Przez Szkaplerz święty nasza Pani czuwa (nad nami),strzeże (nas), lecz także i karci!
W poprzednim numerze „Małego Loreto” poznaliśmy wielkie dary Szkaplerza św. i łaski płynące z jego przyjęcia. Aby dostąpić spełnienia wielkich obietnic Najświętszej Dziewicy związanych ze Szkaplerzem, potrzeba z naszej strony spełnić pewne warunki. Są to zobowiązania, które podejmujemy, przyjmując Szkaplerz.
Dostępujemy bowiem obietnic Chrystusa czy Najświętszej Panny o tyle, o ile jesteśmy ich godni. A stajemy się godni na miarę naszej przemiany wewnętrznej i przemiany naszego zewnętrznego postępowania.

Posadzenie "Dębu Pamięci" (zdjęcia w fotogalerii)


Kazanie o. Szczepana T. Praśkiewicza OCD
wygłoszone w Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Piotrkowicach
z okazju upamiętnienia śp. kapitana Stanisława Pałygi
(18 maja 2010)

20-1-2010

Nowenna do św. Józefa


Dzień 1
Mistrz modlitwy w świetle Ewangelii
Panie Jezu Chryste, wierzymy, że jesteś z nami w Najśw. Sakramencie, w Sakramen­cie Chleba, który daje życie, w Sakramencie Miłości. Uwielbiamy Cię i dziękujemy za to, że jesteś tu z nami, dla nas!
Stajemy   tu  jednak   równocześnie   przed Twoim Opiekunem, przed Głowa Najświęt­szej Rodziny, przed Opiekunem Kościoła Świętego. Pozwól, Panie, że przez Niego skierujemy na­sze błagania.
Kto nie znalazł jeszcze mistrza, który by go nauczył modlitwy wewnętrznej, niech so­bie św. Józefa weźmie za mistrza i przewod­nika, a pod jego kierownictwem nie zbłądzi.

[1] [2] /

Polecamy

Nasze Loreto e-religijne.pl Głos Karmelu Chmielnik Szkoła Nasza Szkoła Starostwo Loreto

Piotrkowice, ul. Kościelna 1, 26-020 Chmielnik, tel. 41 354 90 09