Klasztor

Architektura kościoła Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny


Kościół Zwiastowania Pańskiego jest zbudowany z łamanego kamienia, tynkowany, jednonawowy, orientowany, na rzucie prostokąta z prez­biterium węższym i nieco niższym od nawy, zamknię­tym elewacją prostą. To typ kościoła późnorenesansowego z pseudotranseptem, wzorowany na kościele Do­minikanów w Klimontowie. Z południowej strony wy­eksponowano w ryzalicie kaplicę fundatorską pierwot­nie pod wezw. Matki Bożej Loretańskiej, a od końca XVIII w. Najśw. Serca Pana Jezusa. Pod kaplicą znaj­duje się krypta grobowa dla rodziny fundatora.

Nawa ma szer. 11, dł. 21, wys. 13 m. Elewacje trójprzęsłowej nawy, rozczłonko­wane przyściennymi filarami podtrzy­mującymi sklepie­nia kolebkowo-krzyżowe, pokryte są stiukową dekoracją typu lubelsko-kaliskiego w kształcie profilowanych listew, figur geometrycznych i głó­wek anielskich. Prezbiterium szer. 7, dł. 12,5 m nakryte jest takim samym sklepieniem z lunetami, wspartym na kamiennych konsolach z reliefami fundatorskich herbów Bogoria i Pobóg. Kościół ma marmurową posadzkę z nagrobkowymi płytami, pokrywającymi wejścia do gro­bowej krypty dla zakonników pod prezbiterium i dla dobrodziejów w podziemiach nawy. Wnętrze oświetlone jest sześcioma arkadowymi oknami od południowej stro­ny, czterema okrągłymi i trzema kwadratowymi – śle­pymi – od strony północnej. Na zewnątrz kościół oszkar­powany murami przyporowymi. Elewacje szczy­tów nawy, prezbiterium, kaplicy i kruchty zwieńczone attykami schodkowymi, renesansowo-barokowymi. Trój­kątne pola szczytów podzielone pilastrami, płycinami, z wolutami i piramidkami na poboczach. W arkadowych płycinach elewacji szczytowej prezbiterium ma­larskie kompozycje, przedstawiające wyobrażenie Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus, św. Franciszka z Asyżu i w miejscu dawniejszej kompozycji, prawdopodobnie św. Antoniego, redemptoryści wymalowali w XIX w. postać św. Alfonsa di Liguori.

Fasada bez szczególniejszych walorów artystycznych, rozczłonkowana lizenami w kierunku wertykalnym, z owalnymi oknami do kruchty kościoła, z wolutami i pi­ramidami na spływach, zwieńczona czworoboczną wieżą nad kruchtą, a w górze ośmioboczną z latarnią na szczy­cie. Na wieży w XVII i XVIII w. były dwa spiżowe dzwony oraz zegar. Dachy dwuspadowe, a nad kruchtą pulpitowe, pokryte w XVII w. dachówką. Nad nawą ba­rokowa wieżyczka z latarnią. Na sygnaturce napis: Me fecit M. W. anno 1732. Soli Deo gloria. Do chwili bu­dowy domku loretańskiego w 1776 r. na osi nawy znaj­dował się główny portal świątyni, wykonany z miej­scowego kamienia.


Powiększ
Powiększ

« wstecz

Polecamy

Starostwo Chmielnik Loreto Nasze Loreto Głos Karmelu e-religijne.pl Szkoła Nasza Szkoła

Piotrkowice, ul. Kościelna 1, 26-020 Chmielnik, tel. 41 354 90 09