Klasztor

Ambona


Z krużganku klasztornego przylegającego do kościoła od strony północnej jest wejście na barokową ambonę w kształcie okrętu z 1 poł. XVII w.

W zwieńczeniu na szczycie masztu gołąbek – symbol Ducha Świętego. Liny z „gniazd bocianich” podnoszą żagle ze sznurową drabiną, które tworzą rodzaj baldachimu. Z dachu bal­dachimu skrzydlaty anioł spogląda do nawy okrętu, a dwa putta z boku trzymają żagle. Na pokładzie okrętu zarzucono rybacką sieć i wiosła. Z boku burty umiesz­czono stułę, tiarę papieską i klucze, jako symbole wła­dzy Kościoła. Kadłub okrętu zanurzony jest w srebrnych falach morza, wśród których pływają ryby i syreny. Całość utrzymana w kolorze jasnozielonym i polichro­mowana.


Powiększ
Powiększ
Powiększ
Powiększ
Powiększ

« wstecz

Polecamy

Głos Karmelu Szkoła Nasze Loreto Starostwo Chmielnik Nasza Szkoła Loreto e-religijne.pl

Piotrkowice, ul. Kościelna 1, 26-020 Chmielnik, tel. 41 354 90 09