Klasztor

Organy


Nad głównym wejściem do kościoła, na murowanej arkadzie, zbudowano muzyczny chór, z murowanym parapetem, z prostokątnymi podziałami płycinowymi.

Przez środek balustrady przerzucono drewnianą boaze­rię, na podobieństwo zdobnej balustrady w barokowych emporach, wkomponowanej w architekturę pilastrów i gzymsów ze stojącymi na cokolikach puttami. W środ­kowym polu kompozycji w kartuszach godła Polski i Li­twy: Orzeł w koronie i Pogoń, a poniżej krzyż z kotwi­cą. Na dolnym gzymsie wielki orzeł ze skrzydłami roz­postartymi do lotu, trzymający w dziobie krzyż, a w szponach rozerwane kajdany niewoli. Bogata plastyka boazerii parapetu, stanowi piękną oprawę dla organów z 1 poł. XVII w., usytuowanych pośrodku muzycznego chóru, w barokowej oprawie, z rzeźbami króla Dawi­da i św. Cecylii.


Powiększ
Powiększ
Powiększ
Powiększ
Powiększ

« wstecz

Polecamy

Nasze Loreto e-religijne.pl Chmielnik Starostwo Głos Karmelu Loreto Szkoła Nasza Szkoła

Piotrkowice, ul. Kościelna 1, 26-020 Chmielnik, tel. 41 354 90 09