Klasztor

Domek Loretański w Piotrkowicach


Na osi nawy kościoła, od strony zacho­dniej, wznosi się późnobarokowa kaplica, a w niej Domek Loretański (długość 9,5 m, szerokość 4,10 m, wysokość 4,30 m). Przypomina on dom Maryi w sanktuarium włoskim w Loreto. Budowa ma kształt ośmioboku wpisanego w owal, nakryta eliptyczną kopułą z latarnią i ośmioma oknami. We wnęce ściany zachodniej jest umieszczona łaskami słynąca figura Matki Bożej z Dziecią­tkiem.
Maryja jedną dłonią trzyma mocno Syna, drugą wskazuje na Niego, by tym gestem powiedzieć: On jest tutaj najważniejszy, nie ja, w Nim niebo zstąpiło na ziemię. Chociaż Matka Boża w prawej dłoni trzyma berło, symbol władzy królewskiej, to od Chrystusa pochodzi wszelka władza. To mały Jezus jest Królem Wszechświata i trzyma w dłoni kulę ziemską zwieńczoną krzyżykiem. Figura Matki Bożej otoczona jest owalną mandolią z odchodzącymi złotymi promieniami. Jest ona symbolem świętości Maryi i łask, jakie gotowa jest przekazać ludziom zwracającym się do Niej o pomoc. Wielkim przeżyciem dla nawiedzającego Sanktuarium jest spojrzeć na oblicze Jezusa i Jego Matki. Wzrok Jezusa porusza i pociąga każdego, ludzi o różnej psychice, słabych i grzesznych, prawych i błądzących. Jego spojrzenie wyzwala w sercu miłość i przebaczenie. A kiedy patrzymy na twarz „pięknej Madonny” zatrzymuje nas spojrzenie Bożej Matki pełne macierzyńskiej troski. Matka Boża swoje miłosierne oczy zwraca ku nam pielgrzymom tej ziemi. Blask Jej spojrzenia daje siłę i odwagę do pójścia droga miłości Boga i bliźniego. W Domku Maryi na ołtarzu wykryto napis: Hic Verbum Caro factum est (Tu Słowo stało się ciałem). Hic (tu) czyli w Maryi. Dosłownie w niej spełniły się te słowa. Ona stała się najbardziej zdumiewającym miejscem świata. W Niej niebo dotknęło ziemi. Nieskończoność skończoności, Bóg człowieka. Maryja stała się i pozostaje przestrzenią najbardziej zdumiewającego i wstrząsającego wydarzenia. W Niej osobowo, realnie zamieszkał Bóg, czyniąc z Niej żywy namiot Boga, Pałac Boga, Przybytek Boga, Mieszkanie Boga i Szatę Boga, Syjon, Sanktuarium i Tabernakulum. (S.C. Napiórkowski)

« wstecz

Polecamy

Nasze Loreto Chmielnik Loreto Starostwo Szkoła Nasza Szkoła e-religijne.pl Głos Karmelu

Piotrkowice, ul. Kościelna 1, 26-020 Chmielnik, tel. 41 354 90 09