Klasztor

Wyposażenie wnętrza kościoła


Prace nad wystrojem i wyposażeniem wnętrza świątyni trwały jeszcze przez szereg lat po zakończeniu budowy. W czasie „szwedzkiego potopu” kościół i klasztor musiał ponieść znaczne straty, skoro jeszcze w 1658 r. bernar­dyni restaurowali swój klasztor po zniszczeniach do­konanych przez Szwedów. Obecnie w główny portal wejściowy do przedsionka od strony poł., kamienny, barokowy, profilowany, z herbem Pobóg wmurowana jest marmurowa tablica dedykacyjna na nadprożu, o następującej treści (w polskim przekładzie): „Najlep­szemu i Najwyższemu Bogu. Na cześć i chwałę Naj­świętszej Dziewicy Maryi i świętych patronów Marcina i Franciszka. Z wdzięczności za otrzymane dobrodziej­stwa, a także na odpuszczenie grzechów, o wzrost w łas­ce Bożej w życiu obecnym i chwałę w przyszłości. Mar­cin z Koniecpola Roksicki, kasztelan połaniecki, zbudo­wał ten kościół wraz z klasztorem od fundamentów ro­ku Pańskiego 1652”.

Restauracja budyn­ków została szybko zakończona. Już 9 maja 1660 r. w tym klasztorze miała miejsce konwokacja małopolskiej pro­wincji bernardynów. Według chronologii zakonu Ber­nardynów, opracowanej przez o. Tomasza Digonia w latach 1656-1671, wnętrze kościoła posiadało 6 bogatych oł­tarzy. Gwardian klasztoru o. Ambroży Rynkarowicz w sprawozdaniu na kongregację międzykapitulną w Grodnie 1703 r. wymienia już 8 ołtarzy. Do całości wyposażenia należały: organy, ambona, konfesjonały, obrazy, kropiel­nice na święconą wodę, nagrobki i ławy.


Powiększ
Powiększ

« wstecz

Polecamy

e-religijne.pl Nasze Loreto Loreto Chmielnik Nasza Szkoła Głos Karmelu Starostwo Szkoła

Piotrkowice, ul. Kościelna 1, 26-020 Chmielnik, tel. 41 354 90 09