Klasztor

Pasja Chrystusa


W tęczowym łuku na poprzecznej belce umieszczono Pasję Chrystusa z grupą rzeźb barokowych: Matki Bo­żej Bolesnej, św. Jana Ewangelisty oraz śś. Antoniego Padewskiego i Bonawentury. U stóp krzyża pelikan z pisklętami i herbem Gryf, świadczącym o fundatorach: Aleksandrze i Katarzynie z Rokszyckich Ossowskich.

Prawdopodobnie byli oni również współfundatorami dwóch ołtarzy w tęczy, wkomponowanych w architek­turę Pasji. O. Digoń w swej chronologii zakonu wspo­mina, że ołtarze przy tęczy na podobieństwo hebano­wych są nowe,  częściowo wyzłocone. Jeden z nich po stronie północnej należy do bractwa św. Franciszka, a drugi po stronie południowej do bractwa św. Anny. Bractwa te erygowane były przy wszystkich kościołach zakonu Bernardynów. W archiwum klasztoru przecho­wywano erekcyjne dokumenty tych bractw.

 


Powiększ
Powiększ
Powiększ
Powiększ
Powiększ
Powiększ

« wstecz

Polecamy

Starostwo Loreto e-religijne.pl Nasza Szkoła Chmielnik Nasze Loreto Szkoła Głos Karmelu

Piotrkowice, ul. Kościelna 1, 26-020 Chmielnik, tel. 41 354 90 09