Klasztor

Ołtarz św. Antoniego Padewskiego i św. Franciszka z Asyżu


Ołtarz św. Antoniego Padewskiego i św. Franciszka z Asyżu, drewniany, z nastawą wkom­ponowaną w architekturę dwóch par złoconych kolumn, z relifem roślinnym gałązki i owoców winogron, pod­trzymujących belkowanie z tympanonem w zwieńczeniu.

W retabulum obraz św. Antoniego, przyjmującego z rąk Matki Bożej Dzieciątko Jezus. Początkowo ołtarz św. Antoniego usytuowany był w środkowym przęśle nawy (obecnie św. Izydora), w stylu rokokowym. Obraz namalowany przez Franciszka Lekszyckiego, świadczy o tym jego sygnatura w po­staci naczyńka ze święconą wodą. Obraz ten w XVIII w. przyozdobiono srebrnymi koronami, pozłacanymi. O. Ambroży Rynkarowicz, gwardian klasztoru w Piotr­kowicach, w swym sprawozdaniu o stanie kościoła, sporządzonym na międzykapitulną kongregację w 1703 r. w Grodnie, wymienia spośród pięciu bractw bractwo św. Antoniego Padewskiego.

Obraz św. Franciszka z Asyżu, w postawie stojącej, z 1 poł. XVII w. namalowany przez br. Szymona Hermanowicza, znanego malarza bernardyńskiego, współpracownika Franciszka Lekszyckiego, z Krako­wa. Obraz ten obecnie pełni role zasłony obrazu św. Antoniego. W XVIII w. obraz przyozdobiono drewnianą złoconą su­kienką, a głowę świętego srebrną koroną. W predelli tegoż ołtarza znajdował się mały obraz Matki Bożej Częstochowskiej, przyozdobiony srebrną szatą.  W 2 poł. XVII w. erygowano bractwo św. Franciszka z Asyżu. Bractwo to jako własne za­konu franciszkańskiego istniało przy każdym klasztorze bernardynów. Posiadało swój ołtarz św. Franciszka przy tęczy kościoła, zbudowany ok. 1660 r. Bractwo posiadało swój feretron z rzeźbą św. Franciszka z Asyżu, zachowany do dnia dzisiejszego.


Powiększ
Powiększ
Powiększ
Powiększ
Powiększ
Powiększ

« wstecz

Polecamy

Nasze Loreto Nasza Szkoła Głos Karmelu Starostwo Chmielnik e-religijne.pl Loreto Szkoła

Piotrkowice, ul. Kościelna 1, 26-020 Chmielnik, tel. 41 354 90 09