Klasztor

Ołtarz Ukrzyżowanego Chrystusa


Obok kaplicy fundatorskiej (postawiono w XVII w. barokowy ołtarz Chrystusa na Krzyżu. Wymienia go w chronologii zakonu bernardynów o. Tomasz Digoń.

 Mensę i nastawę ujęto w architekturę profilowanej ra­my zamkniętej arkadą, flankują ją kolumny z korynckimi kapitelami. Na członach złoconych kolumn relief ornamentu roślinnego i herby fundatorów: Bogoria z literami KIDBCC oraz Gozdawa z literami RINZOCC. Kolumny dźwigają belkowanie ze sta­tuami aniołów na uszatych przyczółkach cokołów. W zwieńczeniu na obłoku, w promieniach, rzeźba Boga Ojca z berłem wspartym na globie. W retabulum na tle płaskorzeźbionej Jerozolimy wielka rzeźba Ukrzyżo­wanego Chrystusa, z cierniową koroną wykonaną ze srebra. Po bokach krzyża późnobarokowe statuy Mat­ki Bożej Bolesnej i św. Jana Ewangelisty. Pod rzeźbą Ukrzyżowanego, na mensie, znajduje się tabernakulum ze złoconymi kompozytowymi kolumienkami i symbola­mi Męki Pańskiej na drzwiczkach. W tabernakulum przechowuje się srebrny relikwiarz św. Krzyża z XVII w. o wymiarach: wys. 100, szer. 40, eliptyczna pod­stawa 34 x 28,5 cm. Na stopce relief kwiatowo-roślinny z czterema główkami anielskimi w kartuszach. W środ­ku trzonu gruszka z grawerowaną dekoracją kwiatowo-owocową. Na statywie równoramienny krzyż z sym­bolami czterech ewangelistów i anielskimi główkami w dekoracji roślinnej. W środku odlewany korpus. Z odwrotnej strony w okrągłej kasecie relikwiarz Krzyża św. w kryształowym krzyżyku. Relikwiarz wy­stawiano do publicznej adoracji w czasie pasyjnych na­bożeństw i podawano go do ucałowania wiernym.


Powiększ
Powiększ
Powiększ
Powiększ
Powiększ
Powiększ

« wstecz

Polecamy

Loreto Głos Karmelu Chmielnik Szkoła e-religijne.pl Nasza Szkoła Starostwo Nasze Loreto

Piotrkowice, ul. Kościelna 1, 26-020 Chmielnik, tel. 41 354 90 09