Klasztor

Ambona

Z krużganku klasztornego przylegającego do kościoła od strony północnej jest wejście na barokową ambonę w kształcie okrętu z 1 poł. XVII w.

Organy

Nad głównym wejściem do kościoła, na murowanej arkadzie, zbudowano muzyczny chór, z murowanym parapetem, z prostokątnymi podziałami płycinowymi.

Domek Loretański w Piotrkowicach

Na osi nawy kościoła, od strony zacho­dniej, wznosi się późnobarokowa kaplica, a w niej Domek Loretański (długość 9,5 m, szerokość 4,10 m, wysokość 4,30 m). Przypomina on dom Maryi w sanktuarium włoskim w Loreto. Budowa ma kształt ośmioboku wpisanego w owal, nakryta eliptyczną kopułą z latarnią i ośmioma oknami. We wnęce ściany zachodniej jest umieszczona łaskami słynąca figura Matki Bożej z Dziecią­tkiem.

/[1] [2]

Polecamy

Loreto e-religijne.pl Szkoła Starostwo Nasza Szkoła Głos Karmelu Nasze Loreto Chmielnik

Piotrkowice, ul. Kościelna 1, 26-020 Chmielnik, tel. 41 354 90 09