Ogłoszenia duszpasterskie

05-04-2020

Niedziela Palmowa


Ogłoszenia duszpasterskie
Intencje mszalne od 6 kwietnia do 12 kwietnia


Ogłoszenia duszpasterskie

1. Przeżywamy dzisiaj Niedzielę Palmową, upamiętniającą mesjański wjazd Chrystusa do Jerozolimy i stajemy już na progu wydarzeń Wielkiego Tygodnia.

2. W rozpoczynającym się tygodniu ze zrozumiałych względów nie odbędą się przedświąteczne Msze św. dla chorych w miejscowościach naszej parafii.

3. Od Wielkiego Poniedziałku do Wielkiej Środy będziemy spowiadać przed każdą Mszą św. Natomiast podczas Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty – od godz. 8.00 do 17.00. Będzie można przyjść do kościoła, skorzystać z sakramentu pokuty, krótko się pomodlić i powrócić do domu, gdyż w kościele może przebywać jednorazowo jednie 5 wiernych. Na wypełnienie przykazania kościelnego, dotyczącego przyjęcia Komunii Świętej w okresie wielkanocnym mamy czas do Uroczystości Trójcy Przenajświętszej (7 czerwca 2020 roku).

4. Przypominamy, że z powodu trwającej epidemii ks. Biskup Jan Piotrowski przedłużył do odwołania dyspensę od obowiązku niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej. Prosimy o korzystanie z dyspensy i o modlitwę w domu. Wydarzenia Wielkiego Tygodnia z naszego sanktuarium będę transmitowane przez Interent. Link jest umieszczony na stronie internetowej parafii loreto.pl oraz na profilu Facebooka scholi Angelo.

5. W związku ze zbliżającym się Triduum Paschalnym Ksiądz Biskup Jan Piotrowski wydał dekret, w którym określił w jaki sposób mają przebiegać obrzędy liturgiczne. Treść dekretu jest dostępna w gablocie przed kościołem i można się z nią zapoznać poprzez Internet.

6. Liturgia Wielkiego Czwartku w naszej świątyni rozpocznie się o godz. 18.00. Będzie w niej uczestniczyło tylko 5 wiernych, a po jej zakończeniu będzie możliwość adoracji Najśw. Sakramentu w tabernakulum do 22.00. Większość z nas będzie się modlić w tym dniu w domu. Podziękujmy Panu Jezusowi za sakrament Eucharystii oraz kapłaństwa i otoczmy szczególną modlitwą kapłanów pracujących w naszej parafii.

Zgodnie z dekretem biskupa nie będzie w Wielki Czwartek Mszy św. Wieczerzy Pańskiej w kaplicy dojazdowej – we Włoszczowicach.

7. Wielki Piątek to dzień Męki i Śmierci Pana Jezusa. Za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do wspólnej modlitwy brewiarzowej – Jutrzni połączonej z Godziną czytań – o godz. 7.00. Okazja do spowiedzi i krótkiej modlitwy w kościele od godz. 8.00 do 17.00. Prosimy, by w danym momencie w kościele znajdowało się tylko 5 osób.

Droga Krzyżowa o godz. 15.00, przy zachowaniu ograniczonej liczby wiernych. Pozostali wierni mogą włączyć się w nią poprzez transmisję na stronie internetowej. We Włoszczowicach nie będzie Drogi Krzyżowej.

Tego dnia o godz. 18.00 będzie sprawowana Liturgia Męki Pańskiej. Po jej zakończeniu przeniesiemy Najświętszy Sakrament do Grobu Pańskiego. Będziemy mieli możliwość adoracji do godz. 24.00, oczywiście z zachowaniem ograniczonej liczby wiernych w kościele.

8. Przypominamy, że w Wielki Piątek od 18 do 60 roku życia jesteśmy zobowiązani do postu ścisłego, natomiast osoby starsze i nieco młodsze (które ukończyły 14 lat) do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Obowiązek ten nie dotyczy osób chorych.

9. W Wielką Sobotę o godz. 7.00 za pośrednictwem Internetu zapraszamy parafian do wspólnej modlitwy brewiarzowej, a po niej do adoracji Najświętszego Sakramentu, połączonej z możliwością spowiedzi przez cały dzień aż do godz. 18.00. Tradycyjnie zachowajmy w tym dniu wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

Wieczorną WIGILIĘ PASCHALNĄ rozpoczniemy w sobotę o godz. 19.00. Zachęcamy do włączenia się w to wydarzenie poprzez stronę internetową.

10. Z uwagi na stan epidemiczny w naszym kraju zabronione jest organizowanie błogosławieństwa pokarmów na stół wielkanocny – zarówno w kościele, jak i poza nim. Stąd przed posiłkiem wielkanocnym pomódlmy się indywidualnie w naszych domach np. używając modlitwy, która znajduje się na naszej stronie internetowej.

11. Msza św. poranna w Niedzielę Wielkanocną rozpocznie się o godz. 6.00. Nie będzie procesji rezurekcyjnej. Wydane przepisy nie pozwalają na nią, a w kościele musi pozostać ograniczona liczba osób. Prosimy więc parafian o skorzystanie z dyspensy, wzięcie udziału w transmisji Mszy św. poprzez radio, telewizję czy Internet.

12. Korzystajmy w tym czasie z daru odpustu zupełnego. Stolica Apostolska udziela odpustu zupełnego wiernym dotkniętym chorobą spowodowaną koronawirusem, a także pracownikom służby zdrowia oraz wszystkim wiernym którzy ofiarują nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, lub Adorację Eucharystyczną, lub lekturę Pisma Świętego przez co najmniej pół godziny, lub odmówienie różańca świętego, lub pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej, lub odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego, w intencji przebłagania Boga Wszechmogącego o koniec epidemii, ulgę dla tych, którzy cierpią i zbawienie wieczne dla tych, których Pan powołał do siebie.

13. Ofiary na kwiaty i dekoracje do Grobu Bożego złożyli mieszkańcy: Włoszczowic – 200 zł., Suliszowa 500 zł, Minostowic – 540 zł, Celin 250 zł i Celin Nowych 200 zł. Ofiarę na Kościół złożyli Justyna i Zbigniew Pietryka – 100 zł, Elżbieta Dąbrowska – 100 zł. Bóg zapłać.

14. Można jeszcze zaopatrzyć się w „Baranki Wielkanocne Caritas”- dzieło pomocy dzieciom.

15. W tych trudnych dniach zachęcamy do wspólnej modlitwy, pokuty i trwania w jedności duchowej z Papieżem Franciszkiem i z całym Kościołem. Pomagajmy sobie nawzajem i przestrzegajmy zaleceń władz kościelnych i państwowych. Módlmy się, aby obecny czas epidemii szybko minął, wzmacniając naszą relację z Bogiem i nasze relacje z otaczającymi nas ludźmi.


Intencje mszalne (Piotrkowice)

Poniedziałek – 6 kwietnia
7.00 Za śp. Fryderyka Cierpiałę w 30. dzień po śmierci
7.00 Za śp. Stanisławę Ustupską
17.00 Za śp. Mariannę Dróżdż (od Małgorzaty i Michała z dziećmi)
17.30 W 10. rocznicę śmierci Bogdana Zacharza i za zmarłych z rodzin Zacharzów, Kozerów i Corów
18.00 Za śp. Ludwika Kotrys
18.30 O opiekę Matki Bożej i o uwolnienie od nałogu

Wtorek – 7 kwietnia
7.00 Za śp. Aleksandra Korczyńskiego (od rodzin Turlińskich i Dorosów)
7.00 W intencji rodziny Szklanych i za Bogusza
17.00 O radość życia wiecznego dla Janiny Wesołowskiej w 23. rocznicę śmierci
17.30 Za śp. Zofię Długosz (od Henryka z rodziną)
18.00 Za śp. Helenę Kmiecik (od I Koła Różańcowego z Piotrkowic)
18.30 O zdrowie i błogosławieństwo Boże, opiekę MB Loretańskiej dla Jacka i Karinki w dniu ich urodzin oraz dla ich rodziców

Środa – 8 kwietnia
7.00 Za śp. Stanisławę Ustupską
7.00 Za śp. Halinę Szucką (od mieszkańców Celin)
17.30 Za śp. Stanisława Stochmal o wieczne zbawienie
18.00 Za śp. Marka Kmiecika (od siostry Grażyny z mężem i rodziną
18.30 Za śp. Baltazara Skrobisza, Irenę Komorniczak i Antoniego Szwarc

Sobota – 11 kwietnia
19.00 Za śp. Mieczysława Lewickiego (od żony i syna)
19.00 Za śp. Stanisławę Ustupską
19.00 Za Ojca Świętego Franciszka, kapłanów, Kościół, rządzących, Ojczyznę, za Radio Maryja i wszystkie dzieła powstałe przy nim, jego założyciela oraz za zmarłych z Koła Radia Maryja
19.00 W intencji Doroty i Anny oraz ich rodzin o błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i opiekę MB Loretańskiej

Niedziela – 12 kwietnia
6.00 W intencji dobroczyńców, darczyńców i parafian
6.00 W intencji Anny i Jerzego w rocznicę ślubu – o błogosławieństwo Boże, opiekę MB Loretańskiej
9.30 Za śp. Krystynę Kędrę
11.30 Za śp. Stanisławę, Stanisława, Jana Parlickich, Marka Słowik
18.00 Dziękczynno-błagalna za wstawiennictwem Jana Pawła II za Anię


Intencje mszalne (Włoszczowice)

Niedziela – 12 kwietnia
11.00 O Miłosierdzie Boże, dary Ducha Świętego, zdrowie, opiekę Matki Bożej Loretańskiej dla rodziny

Poniedziałek – 13 kwietnia
9.00 Za śp. Kazimierza Toporka, zmarłych z rodziny Toporków, Gumieniaków, Janinę i Artura Komorowskich, Adolfa Romanka
11.00 W dniu 30. urodzin Doroty z prośbą o dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej Loretańskiej dla niej i jej rodziny


« wstecz

Polecamy

Starostwo Chmielnik Loreto e-religijne.pl Szkoła Głos Karmelu Nasze Loreto Nasza Szkoła

Piotrkowice, ul. Kościelna 1, 26-020 Chmielnik, tel. 41 354 90 09