Ogłoszenia duszpasterskie

17-05-2020

6 niedziela wielkanocna


Ogłoszenia duszpasterskie
Intencje mszalne od 18 maja do 24 maja


Ogłoszenia duszpasterskie

1. Od dzisiaj na jedną osobę w miejscach kultu przypada 10 m2. Po ustaleniu powierzchni kościoła, Loreto i przylegających pomieszczeń, obliczyliśmy, że w naszym sanktuarium może znajdować się 78 wiernych, a także dodatkowo kapłani i inne osoby sprawujące kult liturgiczny.

2. W poniedziałek będziemy obchodzić 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II. Uroczysta Msza św. z tej okazji odbędzie się o godz. 18.00. Chcemy w ten sposób wyrazić naszą wdzięczność Bożej Opatrzności za dar pontyfikatu naszego św. Rodaka, za przykład jego mocnej wiary, gorącej miłości oraz podziękować za wszystkie łaski, które otrzymaliśmy za jego wstawiennictwem.

3. W piątek rozpoczyna się nowenna przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego.

4. W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Powoli dopełnia się czas wielkanocnej radości. Przypominamy o przykazaniu kościelnym, wynikającym z troski o nasze duchowe dobro, które mówi o tym, aby w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię św. Z uwagi na to, że do kościoła może przychodzić już więcej wiernych, w następnym tygodniu kapłani będą dostępni w konfesjonale o godz. 17.30, czyli pół godziny przed wieczorną Eucharystią.

5. W naszym kościele codziennie po wieczornej Mszy św. odbywa się nabożeństwo majowe, a o godz. 20.00 Apel przed łaskami słynącą figurą Matki Bożej Loretańskiej. Kto nie może lub boi się przyjść do kościoła ze względu na chorobę koronawirusa, zachęcamy do modlitwy litanią maryjną w domach rodzinnych.

6. Dziękujemy za sprzątanie kościoła parafialnego. W tym tygodniu sprzątały następujące osoby: Henryka Lewicka, Dorota Majewska, Bożena Długosz, Bożena Lewicka, które złożyły ofiarę na kwiaty 50 zł. Bóg zapłać. Na następną sobotę zapraszamy kolejne osoby z Minostowic na godz. 9.00.

7. Na prośbę przedstawicieli miejscowej społeczności podajemy informację, że istnieje możliwość wpisywania się (m.in. w sklepie u p. Kmiecika) na listę, która wyraża protest przeciwko budowie masztów sieci komórkowej najnowszej generacji.

8. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej: „Niedzieli”, „Gościa Niedzielnego”, „Miłujcie się”, „Głosu Karmelu” i „Misji Dzisiaj”.

9. Do odczytania komunikat.

10. W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności Zbigniewa Kobryna, pochodzącego z Grabowca. Jego pogrzeb odbył się wczoraj o godz. 16.00. W krótkiej modlitwie pomódlmy się za zmarłego i wszystkich spoczywających na naszym parafialnym cmentarzu: Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…


Intencje mszalne (Piotrkowice)

Poniedziałek – 18 maja
7.00 Dziękczynna za odebrane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże dla siostry i jej rodziny
18.00 Msza św. dziękczynna w 100. rocznicę urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II
18.00 Za śp. Krzysztofa Nowaka (od rodzin Olszewskich, Lewickich, Jabłońskich)
18.00 Za śp. Adama, Tomasza, Józefę i Stanisława Lewickich
18.00 Za śp. Marka Kmiecika (od Waldka z rodziną)

Wtorek – 19 maja
7.00 Za śp. Jacka Cieślę (od siostry i brata)
7.00 Za śp. Krzysztofa
18.00 O radość życia wiecznego dla śp. Marka Dziubka w 7. rocznicę śmierci (od rodziców)
18.00 Za śp. Helenę Kmiecik (od swatowej Marianny Baran)
18.00 Za śp. Andrzeja Grudzińskiego, Zofię, Tadeusza, Grzegorza Grudzińskich i zmarłych z rodziny

Środa – 20 maja
7.00 Ku czci i uwielbieniu Boga, z prośbą o potrzebne łaski
18.00 Za śp. Józefę, Jakuba, Stanisława, Jana, Stefana, Mirosława Tetelów
18.00 Za śp. Zofię Kobryn z Kielc
18.00 Za śp. Aleksandra i Jadwigę Przychodzeń

Czwartek – 21 maja
7.00 Za śp. Zofię Korczyńską (od sąsiadów Wrona)
7.00 Za śp. Marię i Waldemara Springer
18.00 O zdrowie, błogosławieństwo Boże, opiekę Matuchny Loretańskiej dla 3. Koła Różańcowego z Piotrkowic
18.00 O błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego, opiekę MB Loretańskiej, zdrowie dla Pawła
18.00 Za śp. Mieczysława Lewickiego (od Niny i Zbigniewa Wilman z rodziną)

Piątek – 22 maja
7.00 Za śp. Halinę Szucką (od siostry Jolanty z synami)
18.00 O zdrowie, błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego dla Jasia w 2. rocznicę urodzin oraz jego rodziców
18.00 Za śp. Lidię Piwowarską (od córki Iwony z córkami Kasią i Martą)
18.00 Za śp. Helenę Kmiecik (od rodziny Marcjanów)

Sobota – 23 maja
7.00 Za śp. Helenę Kmiecik (od Zdzisławy z rodziną)
11.30 Za śp. Krzysztofa Nowaka (od Agnieszki Chodakowskiej – chrześnicy z rodziną)
18.00 Za śp. Stefana w 14. rocznicę śmierci, Katarzynę i Jakuba Kaczmarczyk
18.00 Za śp. Krzysztofa Nowaka (od mieszkańców Włoszczowic)
18.00 Za śp. Jerzego Waligórę w dniu imienin o zbawienie wieczne
18.00 Za śp. Stanisława Osmana (od Ślusarskich z Celin)

Niedziela – 24 maja
7.00 Za śp. Teresę i Władysława Cendrowskich, Andrzeja, Katarzynę, Klarę, Stefana Cendrowskich i Marię Trzuskowską
9.30 Za śp. Stanisława Majewskiego, Reginę i Franciszka Sabat
11.30 Za parafian
18.00 Za śp. Bronisława Praśkiewicza w 4. rocznicę śmierci (od syna Tomasza z żoną i dziećmi)


Intencje mszalne (Włoszczowice)

Piątek – 22 maja
18.00 W intencji Panu Bogu wiadomej

Niedziela – 24 maja
9.00 Za śp. Stefanię Pawlusek w 5. rocznicę śmierci, Jana, Adama Pawluska, Jadwigę i Stanisława Korczyńskich, zmarłych z rodziny Korczyńskich i Pawlusków
11.00 O opiekę Pana Jezusa Zmartwychwstałego i Matki Bożej Loretańskiej, zdrowie, Dary Świętego dla Weroniki, jej rodziców i rodzeństwa


« wstecz

Polecamy

Nasza Szkoła Starostwo Głos Karmelu Nasze Loreto Szkoła Chmielnik e-religijne.pl Loreto

Piotrkowice, ul. Kościelna 1, 26-020 Chmielnik, tel. 41 354 90 09