Ogród różańcowy

23-01-2014

Koncepcja architektoniczna kapliczek Ogrodu Różańcowego w Piotrkowicach


Chcąc udostępnić w większym stopniu dla wiernych otoczenie wokół zespołu Sanktuarium Matki Boskiej Loretańskiej oraz poprawić jego funkcjonalność zaplanowaliśmy zmianę zagospodarowania tego terenu polegającą na dodaniu dwóch nowych elementów tj. obejścia procesyjnego i dróżki różańcowej.

Ta ostatnia zaczynać się będzie przy jednej z dwóch (zachodniej) zabytkowych bram prowadzących na posesję, następnie prowadzić wzdłuż południowej, zachodniej i północnej strony i zakończyć w pobliżu Kaplicy Loretańskiej. Właśnie przy tej alejce przewiduje się usytuowanie 20 jednakowych kapliczek, a przed każdą z nich niewielką zatokę z ławką parkową. Elementy te służyć będą wiernym do modlitwy, kontemplacji i czynnego odprawiania różańca. Proponuje się również zaakcentowanie położenia poszczególnych obiektów przy użyciu nasadzeń w postaci niskich krzewów ozdobnych. Zgodnie z wytycznymi Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków projektuje się kapliczki nawiązujące kształtem, zastosowanymi materiałami i kolorystyką do poszczególnych elementów występujących na istniejących elewacjach w/w zespołu klasztornego.

Proponuje się stworzenie kapliczek o klasycznej formie ustawianych na niewielkim cokole pełniącym jednocześnie rolę stopnia na którym wierni mogliby składać kwiaty i inne wota. Głównym elementem przedmiotowych obiektów byłaby, umieszczona we wnęce wykonana z brązu płaskorzeźba przedstawiająca odpowiednią scenę biblijną oraz oznaczenie poszczególnych tajemnic i części różańca. Wnęka w postaci prostokąta zakończonego łukiem odcinkowym (nawiązanie do kształtu okien w Kaplicy Loretańskiej). Nakrycie kapliczek stanowiłyby dwuspadowe daszki w postaci gzymsu wieńczącego stworzonego z kilku warstw płyt kamiennych.

Projektuje się kapliczki murowane z formowanych (cięto-łupanych) ciosów z piaskowca o naturalnej fakturze w jasnym, ciepły i zbliżonym do beżowego kolorze.

Elementy służące podkreśleniu charakteru kapliczek (stopień-cokół, daszek-gzyms wieńczący, płyta do której mocowana będzie płaskorzeźba) przewidziano jako wykonane z gładkich płyt lub bloków z piaskowca typu „Parszów”. Spoiny będą w kolorze zbliżonym do kolorystyki użytych materiałów. Elementy kamienne będą zabezpieczone przed działaniem czynników zewnętrznych poprzez impregnację dostępnymi na rynku środkami służącymi do tego celu.


« wstecz

Polecamy

Głos Karmelu Szkoła e-religijne.pl Nasze Loreto Nasza Szkoła Chmielnik Starostwo Loreto

Piotrkowice, ul. Kościelna 1, 26-020 Chmielnik, tel. 41 354 90 09