Ogród różańcowy

27-01-2014

XIII kapliczka – Tajemnice bolesne – Cierniem ukoronowanie


Kapliczkę ufundował p. Grzegorz Cerkaski z Kanady pochodzący z Gniezna. Została poświęcona dnia 8 grudnia przez o. Andrzeja Ruszałę OCD, prowincjała Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych.

Grzegorz Cerkaski, ur. 1 marca 1956 r. w Gnieźnie, jako trzecie dziecko w katolickiej i bogobojnej rodzinie Zenona i Bożeny z domu Zachwieja. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Gnieźnie, uczy się w gimnazjum w tym mieście, a następnie studiuje na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie na wydziale Ochrony Wód i Rybactwa Śródlądowego ze specjalnością rybactwa śródlądowego, którą kończy jako magister inżynier. Po studiach odbył rok obowiązkowej służby wojskowej, a potem pracował ok. 5 lat, najpierw w Gospodarstwie Rybackim w Miłosławiu (woj. wielkopolskie), a potem rok w Instytucie Ochrony Roślin w Poznaniu. W wieku lat trzydziestu wyjechał z Polski. Mieszkał najpierw we Włoszech, potem w Kanadzie, a obecnie w USA, gdzie podejmuje się opieki nad osobami starszymi.


« wstecz

Polecamy

Szkoła Starostwo Chmielnik e-religijne.pl Nasza Szkoła Nasze Loreto Głos Karmelu Loreto

Piotrkowice, ul. Kościelna 1, 26-020 Chmielnik, tel. 41 354 90 09