Ogród różańcowy

27-01-2014

Maryjny Ogród Różańcowy wokół Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej


Pomysł założenia budowanego Ogrodu Różańcowego przy piotrkowickim Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej nie jest nowy. Już w roku 1992 ówczesny przełożony, proboszcz parafii i kustosz Sanktuarium o. Bronisław Tarka pragnął, aby taki ogród powstał dla uczczenia 35 rocznicy koronacji łaskami słynącej figury Matki Bożej Loretańskiej, która przypadała w roku 1993. W czasie sumy odpustowej 8 września 1992 r. J. Eksc. bp Mieczysław Jaworski dokonał poświęcenia 15 krzyży ustawionych w miejscach gdzie planowane było powstanie 15 kapliczek różańcowych.

Niestety po krótkiej kadencji o. Bronisław został przeniesiony na inną placówkę i sprawa musiała być odłożona w czasie.

Po raz kolejny sprawą zajęto się w roku 2002 gdy proboszczem został mianowany o. Leszek Stańczewski. Wtedy został zrobiony projekt całego ogrodu wg koncepcji o. Mariusza Wójtowicza. Ogród zaprojektowała dr inż. architekt Magdalena Swaryczewska. Ale również wówczas temat nie został podjęty do realizacji.

W roku 2002 papież Jan Paweł II dołożył do obecnych 3 tajemnic – (Radosnych, Bolesnych i Chwalebnych), Tajemnice Światła. Dlatego planowany ogród musiał posiadać już 20 kapliczek różańcowych.

Pomysł zaczęto realizować w roku 2011. Został zrobiony nowy projekt przez panów Łukasza i Janusza Wiców architektów z Kielc, zatwierdzony przez Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków i rozpoczęto prace przy wielkim zaangażowaniu p. Jarosława Zatorskiego burmistrza Miasta i Gminy w Chmielniku i współpracy z urzędem gminy.

Istniejące zagospodarowanie terenu nie pozwala na wygodne dojście i dojazd do przeważającej części terenu otaczającego Sanktuarium. Taki stan rzeczy przyczynił się do zaplanowania prac, które w większym stopniu udostępniłyby otoczenie Sanktuarium Matki Boskiej Loretańskiej dla wiernych oraz poprawiły jego funkcjonalność i bezpieczeństwo pożarowe. W projekcie skupiono się przede wszystkim na dwóch elementach służących realizacji powyższego celu tj.: dróżce różańcowej i obejściu procesyjnym.

W czasie odpustu 8 września 2012 r. została poświęcona pierwsza kapliczka ufundowana przez rodzinną wieś p. burmistrza - Suchowolę. A po niej zaczęły powstawać nowe kapliczki fundowane przez wioski należące do parafii i innych fundatorów.


« wstecz

Polecamy

e-religijne.pl Chmielnik Starostwo Szkoła Loreto Nasze Loreto Głos Karmelu Nasza Szkoła

Piotrkowice, ul. Kościelna 1, 26-020 Chmielnik, tel. 41 354 90 09