Ogród różańcowy

23-01-2014

Obejście procesyjne


Wokół zabytkowych budynków zespołu klasztornego Karmelitów Bosych wykonano alejkę o szerokości 3,5m służącą jako obejście procesyjne.

Nawierzchnię alejki, ograniczoną granitowymi krawężnikami ulicznymi 15/30cm, przewidziano jako wykonaną z następujących materiałów: pasy skrajne – kostka granitowa 15/30/8cm, wypełnienie – płyty z piaskowca grub. 8cm o różnych wymiarach, poprzeczne pasy rozdzielające – płyty granitowe 60/60/8cm. Kolorystykę poszczególnych elementów przyjęto jako zbliżoną do jasnoszarego, szaro-żółtego lub beżowego. Zastosowane rozwiązania nawierzchni, podbudowy i rozmieszczenia alejki sprawiają, że może ona również pełnić rolę drogi pożarowej wokół przedmiotowego kompleksu. Dokładny przebieg obejścia, jego konstrukcję, podziały i rozmieszczenie poszczególnych elementów pokazano na załączonych rysunkach.

Na objętym opracowaniem terenie rozmieszczono typowe, stylizowane ławki i kosze.

Przyjęte w projekcie rozwiązania (układ alejek, rodzaj nawierzchni, spadki nie przekraczające 3%, ławki) w znaczący sposób ułatwią dostępność otoczenia Sanktuarium Matki Boskiej Loretańskiej dla osób starszych i niepełnosprawnych fizycznie.

Alejki ukształtowano z niewielkim 2-3% spadkiem poprzecznym w celu umożliwienia powierzchniowego spływu wody opadowej na przyległy trawnik.


« wstecz

Polecamy

Loreto Nasze Loreto Szkoła Nasza Szkoła Głos Karmelu Chmielnik Starostwo e-religijne.pl

Piotrkowice, ul. Kościelna 1, 26-020 Chmielnik, tel. 41 354 90 09