Ogród różańcowy

27-01-2014

Maryjny Ogród Różańcowy wokół Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej


Pomysł założenia budowanego Ogrodu Różańcowego przy piotrkowickim Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej nie jest nowy. Już w roku 1992 ówczesny przełożony, proboszcz parafii i kustosz Sanktuarium o. Bronisław Tarka pragnął, aby taki ogród powstał dla uczczenia 35 rocznicy koronacji łaskami słynącej figury Matki Bożej Loretańskiej, która przypadała w roku 1993. W czasie sumy odpustowej 8 września 1992 r. J. Eksc. bp Mieczysław Jaworski dokonał poświęcenia 15 krzyży ustawionych w miejscach gdzie planowane było powstanie 15 kapliczek różańcowych.

23-01-2014

Koncepcja architektoniczna kapliczek Ogrodu Różańcowego w Piotrkowicach


Chcąc udostępnić w większym stopniu dla wiernych otoczenie wokół zespołu Sanktuarium Matki Boskiej Loretańskiej oraz poprawić jego funkcjonalność zaplanowaliśmy zmianę zagospodarowania tego terenu polegającą na dodaniu dwóch nowych elementów tj. obejścia procesyjnego i dróżki różańcowej.

23-01-2014

Dróżka różańcowa


Wzdłuż południowej, zachodniej i północnej granicy działki wykonano dróżkę różańcową w postaci alejki o szerokości 1,5 m. Przy alejce usytuowane zostały kapliczki z niewielkimi zatoczkami na ławki parkowe. Służą one wiernym do modlitwy, zwłaszcza do rozważania tajemnic różańcowych.

23-01-2014

Obejście procesyjne


Wokół zabytkowych budynków zespołu klasztornego Karmelitów Bosych wykonano alejkę o szerokości 3,5m służącą jako obejście procesyjne.

10-09-2018

Ołtarz polowy


W centrum ogrodu znajduje się murowany ołtarz polowy. Wybudowano go w miejscu, gdzie wcześniej znajdował się ołtarz drewniany. W stosunku do poprzednika zmieniony został jego wygląd. Wcześniejszy drewniany ołtarz polowy został rozebrany i zastąpiony przez ołtarz murowany, który stanowi całość z kapliczkami w tzw. Ogrodzie Różańcowym – wg projektu Łukasza i Janusza Wiców z Kielc.

27-01-2014

Kapliczki różańcowe


Wszystkie kapliczki zbudowane są według jednego stylu.  Obłożone żółtym kamieniem tzw. „Parszów”. Płaskorzeźby wykonał p. Sławomir Micek rzeźbiarz - artysta z Kielc. Każda z kapliczek jest podświetlona. Kapliczki przedstawiają kolejno tajemnice z życia Zbawiciela i Jego Matki.

27-01-2014

I kapliczka – Tajemnice radosne – Zwiastowanie NMP


Kapliczkę ufundowała wieś Suchowola z inicjatywy mieszkańca tejże wsi Pana burmistrza Chmielnika Jarosława Zatorskiego. Poświęcenie miało miejsce 8 września 2012 r. przez o. Piotra Nyka ocd, radnego Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych.

27-01-2014

II kapliczka – Tajemnice radosne – Nawiedzenie św. Elżbiety


Kapliczkę ufundowała wieś Piotrkowice. Po poświęceniu w czasie odpustu I kapliczki mieszkańcy Piotrkowic postanowili, iż następną w kolejności będzie kapliczka wsi Piotrkowic. I tak też się stało. Poświęcenia dokonał o. Leszek Stańczewski ocd, proboszcz parafii i kustosz Sanktuarium w dniu 28 października 2012 r.

27-01-2014

III kapliczka – Tajemnice radosne – Narodzenie Pana Jezusa.


Kapliczkę fundowała wieś Grabowiec. Poświęcenia dokonał o. Szczepan Praśkiewicz ocd, przeor klasztoru lubelskiego, pochodzący z Grabowca, dnia 8 grudnia 2012 r. w obecności mieszkańców Grabowca.

27-01-2014

IV kapliczka – Tajemnice radosne – Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni


Ufundowana przez wieś Włoszczowice. Została poświęcona w czasie odpustu 8 września 2013 r. przez JE ks. bpa Józefa Wysokiego, biskupa pomocniczego diecezji Elbląskiej.

[1] [2] [3] /

Polecamy

Chmielnik Nasze Loreto Starostwo Głos Karmelu Nasza Szkoła Szkoła Loreto e-religijne.pl

Piotrkowice, ul. Kościelna 1, 26-020 Chmielnik, tel. 41 354 90 09