Ogród różańcowy

27-01-2014

V kapliczka – Tajemnice radosne – Znalezienie Pana Jezusa w świątyni


Ufundowana przez wieś Celiny. Została poświęcona w czasie odpustu 8 września 2013 r. przez J. Eksc. ks. bpa Józefa Wysokiego, biskupa pomocniczego diecezji Elbląskiej.

27-01-2014

VI kapliczka – Tajemnice światła – Chrzest Pana Jezusa w Jordanie


Ufundowana przez wieś Minostowice. Została poświęcona w czasie odpustu 8 września 2013 r. przez JE ks. bpa Józefa Wysokiego, biskupa pomocniczego diecezji Elbląskiej.

27-01-2014

VII kapliczka – Tajemnice światła – Objawienie się Pana Jezusa w Kanie


Ufundowana przez wieś Suliszów. Została poświęcona w czasie odpustu 8 września 2013 r. przez JE ks. bpa Józefa Wysokiego, biskupa pomocniczego diecezji Elbląskiej.

27-01-2014

VIII kapliczka – Tajemnice światła – Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia


Ufundowana przez ks. Bogusława Jackowskiego, kapłana rodaka pochodzącego z Minostowic obecnie pracującego w Austrii w parafii Neulenbach, w której pełni funkcję proboszcza. Swoją kapliczkę poświęcił osobiście dnia 15 września 2013 r.

27-01-2014

IX kapliczka – Tajemnice światła – Przemienienie na Górze Tabor


Ufundowana przez państwo Dorotę i Witolda Serhejów z Włoszczowic. P. Dorota jest sołtysem wsi Włoszczowice. Kapliczkę poświęcono dnia 10 listopada 2013 r. Kapliczkę poświęcił o. Leszek Stańczewski ocd, proboszcz parafii i kustosz Sanktuarium.

27-01-2014

X kapliczka – Tajemnice światła – Ustanowienie Eucharystii


Kapliczkę ufundowali kapłani dekanatu Chmielnik. Została poświęcona przez JE ks. bpa Antoniego Dziemianko, ordynariusza diecezji Pińskiej na Białorusi dnia 8 września 2014 r.

27-01-2014

XI kapliczka – Tajemnice bolesne – Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu


Kapliczkę ufundował ks. Mariusz Morawski, kapłan z diecezji radomskiej. Poświęcił ją osobiście dnia 25 listopada 2013 r.

27-01-2014

XII kapliczka – Tajemnice bolesne – Biczowanie Pana Jezusa


Ufundowana przez Koła Różańcowe naszej piotrkowickiej parafii pw. Zwiastowania Pańskiego. Kapliczka została poświęcona 25 maja 2014 r. przez JE ks. bpa Mariana Florczyka, biskupa pomocniczego diecezji kieleckiej.

27-01-2014

XIII kapliczka – Tajemnice bolesne – Cierniem ukoronowanie


Kapliczkę ufundował p. Grzegorz Cerkaski z Kanady pochodzący z Gniezna. Została poświęcona dnia 8 grudnia przez o. Andrzeja Ruszałę OCD, prowincjała Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych.

27-01-2014

XIV kapliczka – Tajemnice bolesne – Droga Krzyżowa


Fundatorką kapliczki jest Pani Maria Sarbinowska-Grafl z Wiednia. Poświęcenie kapliczki odbyło się 8 września 2014 r. przez JE ks. bpa Antoniego Dziemianko, ordynariusza diecezji Pińskiej na Białorusi.

/[1] [2] [3] /

Polecamy

Loreto Nasze Loreto Szkoła Chmielnik Głos Karmelu e-religijne.pl Starostwo Nasza Szkoła

Piotrkowice, ul. Kościelna 1, 26-020 Chmielnik, tel. 41 354 90 09