Ogród różańcowy

27-01-2014

XV kapliczka – Tajemnice bolesne – Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu


Fundatorem kapliczki jest Parafia Pierzchnica.  Poświęcenie kapliczki odbyło się 8 września 2014 r. przez J. Eksc. ks. bpa Antoniego Dziemianko, ordynariusza diecezji Pińskiej na Białorusi.

27-01-2014

XVI kapliczka – Tajemnice chwalebne – Zmartwychwstanie Pana Jezusa


Kapliczkę ufundowała pewna rodzina jako "Wotum wdzięczności za otrzymane łaski". Poświęcenie kapliczki odbyło się 8 września 2014 r. przez JE ks. bpa Antoniego Dziemianko, ordynariusza diecezji Pińskiej na Białorusi.

27-01-2014

XVII kapliczka – Tajemnice chwalebne – Wniebowstąpienie Pana Jezusa


Fundatorzy Kapliczki: Alicja Kłonicka, Grażyna i Włodzimierz Wąchoccy, Krystyna Wąchocka, Ewelina i Jacek Brela, Rodzina Rogowskich. Poświęcenie kapliczki odbyło się 8 września 2014 r. przez JE ks. bpa Antoniego Dziemianko, ordynariusza diecezji Pińskiej na Białorusi.

27-01-2014

XVIII kapliczka – Tajemnice chwalebne – Zesłanie Ducha Świętego


Fundatorem kapliczki jest Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych pod wezwaniem Ducha Świętego. Poświęcenia dokonał o. Andrzej Ruszała OCD, prowincjał  dnia 8 grudnia 2013 r.

27-01-2014

XIX kapliczka – Tajemnice chwalebne – Wniebowzięcie NMP


Kapliczka ufundowana przez pp. Halinę Głowacką i Krzysztofa Pawluska z Nowego Lisowa, parafia Piotrkowice. Poświęcenia dokonał o. Leszek Stańczewski OCD, proboszcz i kustosz Sanktuarium, 21 kwietnia 2014 r.

27-01-2014

XX kapliczka – Tajemnice chwalebne – Ukoronowanie NMP na Królową nieba i ziemi.


Fundatorem kapliczki jest parafia Chmielnik. Poświęcenie kapliczki odbyło się 8 września 2014 r. przez JE ks. bpa Antoniego Dziemianko, ordynariusza diecezji Pińskiej na Białorusi.

--

Pozostali fundatorzy Ogrodu Różańcowego:


Bogumiła Wójcik z Kielc; Andrzej i Leokadia Brzyszcz z Włoszczowic; Krystyna Janus z Kielc; Wanda i Zdzisław Mirek z Czernej; Korczyński; Jan Gajewski z parafii Kije

/[1] [2] [3]

Polecamy

Głos Karmelu Szkoła Nasza Szkoła Starostwo Loreto e-religijne.pl Chmielnik Nasze Loreto

Piotrkowice, ul. Kościelna 1, 26-020 Chmielnik, tel. 41 354 90 09