Wkrótce

26-11-2017

Nowi ministranci i lektorzy


Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, którą w tym roku przeżywaliśmy 26 listopada, jest patronalnym świętem Liturgicznej Służby Ołtarza. W związku z tym w naszej piotrkowickiej parafii podczas Mszy św. o godz. 9.30 odbyło się uroczyste przyjęcie kandydatów do grona ministrantów oraz błogosławieństwo do pełnienia funkcji ministranta Słowa Bożego, czyli lektora.

Kościół błogosławi osoby, które zostały powołane do spełniania świętej służby w liturgii. Udzielając błogosławieństwa Kościół uwielbia Boga za łaskę prowadzenia człowieka przez całe życie i wyprasza mu pomoc w rozwoju powołania. Przez kolejno udzielane błogosławieństwa słudzy ołtarza są posyłani do spełniania określonych czynności liturgicznych. Spełniając służbę w liturgii, odkrywają oni stopniowo swoje talenty oraz zadania, jakie powierza im Bóg we wspólnocie Kościoła.

Dwóch kandydatów na ministrantów przez kilka miesięcy przygotowywało się pod kierunkiem o. Grzegorza Papciaka do pełnienia posługi przy ołtarzu: chłopcy pogłębiali rozumienie liturgii oraz odbywali zajęcia praktyczne, podczas których uczyli się prawidłowo wykonywać czynności liturgiczne. Służąc przy ołtarzu dopuszczani byli do niektórych posług, a przez złożenie przyrzeczenia i przyjęcie błogosławieństwa stali się „pełnoprawnymi” ministrantami. Na zakończeniem obrzędu ustanowienia ministrantów, starsi koledzy nałożyli im ministranckie pelerynki na znak przyjęcia do grona Liturgicznej Służby Ołtarza w Piotrkowicach.

Pięciu ministrantów, po okresie odpowiedniego przygotowania, przyjęło z rąk o. Grzegorza błogosławieństwo do pełnienia zaszczytnej funkcji lektora. Od tego momentu będą czytać słowo Boże zgromadzonym na liturgii wiernym. To zadanie mają pełnić z wielką wiarą i miłością, a także rozważać to słowo w sercu i być jego świadkami w codziennym życiu.

Nowi ministranci oraz lektorzy złożyli przyrzeczenie, że swoją służbę będą pełnić starannie i gorliwie, a w ten sposób przyczyniać się do wzrostu Kościoła.

Po uroczystej Eucharystii miał miejsce poczęstunek przygotowany przez rodziców ministrantów.

Obecnie wspólnota Liturgicznej Służby Ołtarza parafii w Piotrkowicach liczy trzydziestu pięciu ministrantów. Według słów św. Jana Pawła II ministranci są „przede wszystkim sługami Jezusa Chrystusa, odwiecznego Najwyższego Kapłana. Najważniejszym zadaniem ministranta jest to, by przy Jego pomocy była jak najgodniej odprawiana Msza święta. Ministranci w naszej parafii nie tylko służą przy ołtarzu, ale podejmują wiele ciekawych zajęć: wspólną zabawę, sport, wycieczki itp. To wszystko daje prawdziwą radość i wyrabia charakter człowieka. Uczy koleżeństwa, pozwala pożytecznie przeżyć wolny czas. W Psalmie 43 są zapisane słowa: „…przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który jest moim weselem. Radośnie będę Cię chwalił… Boże, mój Boże!” (w. 4). Służba Bogu sprawowana z czystym sumieniem rodzi dobroć i radość.


« wstecz
Wróć do Aktualności

Polecamy

Loreto Szkoła e-religijne.pl Głos Karmelu Starostwo Nasza Szkoła Nasze Loreto Chmielnik

Piotrkowice, ul. Kościelna 1, 26-020 Chmielnik, tel. 41 354 90 09