Wkrótce

Uroczystość Odustowa Narodzenia NMPŚwiadkowie Jehowy – dlaczego niebezpieczna sekta? autor art. o. Elizeusz Bagiński OCD


   Trudno byłoby znaleźć dorosłą osobę w Polsce, i tak jest też w innych krajach Europy i świata, która nie zetknęłaby się przynajmniej raz w życiu ze świadkami Jehowy. Świadków Jehowy nie musimy daleko szukać, to raczej oni nas niestrudzenie szukają, aby obdarzyć nas, jak to mówią, zbawienną „prawdą”. Zwykle pukają do drzwi naszych domów, mieszkań i od razu proponują rozmowę na tematy religijne. Nie czynią tego spontanicznie. Zawsze są dobrze przygotowani do prowadzenia rozmowy z nami. Nie na darmo przecież ciągle się szkolą w swoich Salach Królestwa, aby jak najskuteczniej przekazywać te swoje nauki, i by w ten sposób wciągać innych do swojej sekty. Temu celowi służy aż pięć różnych zebrań, które odbywają każdego tygodnia!

16-3-2014

Rekolekcje Wielkopostne w naszym Sanktuarium - 2014 r.Misterium Męki Pańskiej 2014 r.


Przedstawienie pt. "Męka i Zmartwychwstanie Pana naszego Jezusa Chrystusa wg św. Jana" wystawiane jako Misterium Męki Pańskiej zaprezentowane zostało w niedzielę - 23 marca o godzinie 17.00 w naszym kościele w Piotrkowicach. Zachęcamy do obejrzenia zdjęć zamieszczonych w Fotogaleri i przeżycia przedstawienia przygotowanego przez naszych parafian z Parafii Piotrkowice.

7-9-2013

Uroczystość Odpustowa Narodzenia NMP w Piotrkowicach 2013 r.


Uroczystości Narodzenia NMP

w Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Piotrkowicach

7 – 9 września 2013 r.
Triduum odpustowe poprowadzi o. Józef Balcerowiak 

 Do Chrystusa przez Maryję


6-7-2013

Projekt Statutu Stowarzyszenia Dziedzictwo PiotrkowicWirtualny spacer po Sanktuarium Matki Bożej LoretańskiejSzkaplerz karmelitański - znakiem przynależności do Maryi


Od siedmiu wieków Szkaplerz Dziewicy Maryi z Góry Karmel jest znakiem zaaprobowanym przez Kościół i przyjętym przez zakon karmelitański jako zewnętrzny wyraz miłości do Maryi, dziecięcego zaufania Jej oraz zaangażowania się w naśladowanie życia Matki Pana.


Uroczystość św. Rafała Kalinowskiego


Józef Kalinowski urodził się 1 września 1835 roku w Wilnie. Otrzymał staranne wychowanie i wykształcenie, i został inżynie­rem wojskowym. Po wybuchu powstania styczniowego przyłą­czył się do walczących i był jednym z przywódców. Pochwycony przez Rosjan, został zesłany w roku 1864 na Syberię na dziesięć lat przymusowych robót. Po odzyskaniu wolności był wycho­wawcą Sługi Bożego Augusta Czartoryskiego. W roku 1877 wstą­pił do Zakonu Karmelitów Bosych i otrzymał imię Rafała od św. Józefa. Święcenia kapłańskie przyjął w 1882 roku w Czernej koło Krakowa. Odznaczał się wielką gorliwością w życiu zakon­nym i kapłańskim; niestrudzenie oddawał się posłudze sakramentu pokuty i kierownictwu duchowemu. Odnowił Zakon Karmelitów Bosych w Polsce. Zmarł w Wadowicach 15 listopada 1907 roku. W roku 1983 papież Jan Paweł II zaliczył go w poczet błogosła­wionych, a w 1991 roku ogłosił go świętym.


Św. Teresa od Jezusa, Doktor Kościoła


Teresa de Ahumada, wielka Święta Zakonu Karmelitańskiego, urodziła się 28 marca 1515 roku w Avila w Hiszpanii. W wieku dwudziestu lat wstąpiła do klasztoru Wcielenia w Avila i uczyni­ła wielkie postępy na drodze ewangelicznej doskonałości. Kiedy podjęła się reformy Zakonu, spotkały ją liczne trudności i sprzeci­wy. Umocniona łaską Bożą, wszystko mężnie zniosła dla miłości Pana. W 1562 roku założyła w Avila pierwszy klasztor swej refor­my i przyjęła w nim imię Teresy od Jezusa. Pozostawiła po sobie pisma, w których ukazała drogę do zjednoczenia z Bogiem i da­ła świadectwo głębokich przeżyć mistycznych. Zmarła w Alba de Tormes 15 października 1582 roku. Kanonizował ją papież Grze­gorz XV w 1622 roku, zaś Paweł VI27 września 1970 roku ogłosił ją doktorem Kościoła powszechnego.


/[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
Wróć do Aktualności

Polecamy

Starostwo Chmielnik Głos Karmelu Nasza Szkoła e-religijne.pl Loreto Szkoła Nasze Loreto

Piotrkowice, ul. Kościelna 1, 26-020 Chmielnik, tel. 41 354 90 09