Wkrótce

Misterium Męki Pańskiej 2014 r.


Przedstawienie pt. "Męka i Zmartwychwstanie Pana naszego Jezusa Chrystusa wg św. Jana" wystawiane jako Misterium Męki Pańskiej zaprezentowane zostało w niedzielę - 23 marca o godzinie 17.00 w naszym kościele w Piotrkowicach. Zachęcamy do obejrzenia zdjęć zamieszczonych w Fotogaleri i przeżycia przedstawienia przygotowanego przez naszych parafian z Parafii Piotrkowice.

7-9-2013

Uroczystość Odpustowa Narodzenia NMP w Piotrkowicach 2013 r.


Uroczystości Narodzenia NMP

w Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Piotrkowicach

7 – 9 września 2013 r.
Triduum odpustowe poprowadzi o. Józef Balcerowiak 

 Do Chrystusa przez Maryję


6-7-2013

Projekt Statutu Stowarzyszenia Dziedzictwo PiotrkowicWirtualny spacer po Sanktuarium Matki Bożej LoretańskiejSzkaplerz karmelitański - znakiem przynależności do Maryi


Od siedmiu wieków Szkaplerz Dziewicy Maryi z Góry Karmel jest znakiem zaaprobowanym przez Kościół i przyjętym przez zakon karmelitański jako zewnętrzny wyraz miłości do Maryi, dziecięcego zaufania Jej oraz zaangażowania się w naśladowanie życia Matki Pana.


Uroczystość św. Rafała Kalinowskiego


Józef Kalinowski urodził się 1 września 1835 roku w Wilnie. Otrzymał staranne wychowanie i wykształcenie, i został inżynie­rem wojskowym. Po wybuchu powstania styczniowego przyłą­czył się do walczących i był jednym z przywódców. Pochwycony przez Rosjan, został zesłany w roku 1864 na Syberię na dziesięć lat przymusowych robót. Po odzyskaniu wolności był wycho­wawcą Sługi Bożego Augusta Czartoryskiego. W roku 1877 wstą­pił do Zakonu Karmelitów Bosych i otrzymał imię Rafała od św. Józefa. Święcenia kapłańskie przyjął w 1882 roku w Czernej koło Krakowa. Odznaczał się wielką gorliwością w życiu zakon­nym i kapłańskim; niestrudzenie oddawał się posłudze sakramentu pokuty i kierownictwu duchowemu. Odnowił Zakon Karmelitów Bosych w Polsce. Zmarł w Wadowicach 15 listopada 1907 roku. W roku 1983 papież Jan Paweł II zaliczył go w poczet błogosła­wionych, a w 1991 roku ogłosił go świętym.


Św. Teresa od Jezusa, Doktor Kościoła


Teresa de Ahumada, wielka Święta Zakonu Karmelitańskiego, urodziła się 28 marca 1515 roku w Avila w Hiszpanii. W wieku dwudziestu lat wstąpiła do klasztoru Wcielenia w Avila i uczyni­ła wielkie postępy na drodze ewangelicznej doskonałości. Kiedy podjęła się reformy Zakonu, spotkały ją liczne trudności i sprzeci­wy. Umocniona łaską Bożą, wszystko mężnie zniosła dla miłości Pana. W 1562 roku założyła w Avila pierwszy klasztor swej refor­my i przyjęła w nim imię Teresy od Jezusa. Pozostawiła po sobie pisma, w których ukazała drogę do zjednoczenia z Bogiem i da­ła świadectwo głębokich przeżyć mistycznych. Zmarła w Alba de Tormes 15 października 1582 roku. Kanonizował ją papież Grze­gorz XV w 1622 roku, zaś Paweł VI27 września 1970 roku ogłosił ją doktorem Kościoła powszechnego.


/[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
Wróć do Aktualności

Polecamy

Nasze Loreto Nasza Szkoła Loreto e-religijne.pl Głos Karmelu Chmielnik Starostwo Szkoła

Piotrkowice, ul. Kościelna 1, 26-020 Chmielnik, tel. 41 354 90 09