Wkrótce

Uroczystość św. Rafała Kalinowskiego


Józef Kalinowski urodził się 1 września 1835 roku w Wilnie. Otrzymał staranne wychowanie i wykształcenie, i został inżynie­rem wojskowym. Po wybuchu powstania styczniowego przyłą­czył się do walczących i był jednym z przywódców. Pochwycony przez Rosjan, został zesłany w roku 1864 na Syberię na dziesięć lat przymusowych robót. Po odzyskaniu wolności był wycho­wawcą Sługi Bożego Augusta Czartoryskiego. W roku 1877 wstą­pił do Zakonu Karmelitów Bosych i otrzymał imię Rafała od św. Józefa. Święcenia kapłańskie przyjął w 1882 roku w Czernej koło Krakowa. Odznaczał się wielką gorliwością w życiu zakon­nym i kapłańskim; niestrudzenie oddawał się posłudze sakramentu pokuty i kierownictwu duchowemu. Odnowił Zakon Karmelitów Bosych w Polsce. Zmarł w Wadowicach 15 listopada 1907 roku. W roku 1983 papież Jan Paweł II zaliczył go w poczet błogosła­wionych, a w 1991 roku ogłosił go świętym.


Św. Teresa od Jezusa, Doktor Kościoła


Teresa de Ahumada, wielka Święta Zakonu Karmelitańskiego, urodziła się 28 marca 1515 roku w Avila w Hiszpanii. W wieku dwudziestu lat wstąpiła do klasztoru Wcielenia w Avila i uczyni­ła wielkie postępy na drodze ewangelicznej doskonałości. Kiedy podjęła się reformy Zakonu, spotkały ją liczne trudności i sprzeci­wy. Umocniona łaską Bożą, wszystko mężnie zniosła dla miłości Pana. W 1562 roku założyła w Avila pierwszy klasztor swej refor­my i przyjęła w nim imię Teresy od Jezusa. Pozostawiła po sobie pisma, w których ukazała drogę do zjednoczenia z Bogiem i da­ła świadectwo głębokich przeżyć mistycznych. Zmarła w Alba de Tormes 15 października 1582 roku. Kanonizował ją papież Grze­gorz XV w 1622 roku, zaś Paweł VI27 września 1970 roku ogłosił ją doktorem Kościoła powszechnego.


/[1] ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
Wróć do Aktualności

Polecamy

Szkoła Nasze Loreto Starostwo Nasza Szkoła Chmielnik Głos Karmelu e-religijne.pl Loreto

Piotrkowice, ul. Kościelna 1, 26-020 Chmielnik, tel. 41 354 90 09