Wkrótce

Św. Teresa od Jezusa, Doktor Kościoła


Teresa de Ahumada, wielka Święta Zakonu Karmelitańskiego, urodziła się 28 marca 1515 roku w Avila w Hiszpanii. W wieku dwudziestu lat wstąpiła do klasztoru Wcielenia w Avila i uczyni­ła wielkie postępy na drodze ewangelicznej doskonałości. Kiedy podjęła się reformy Zakonu, spotkały ją liczne trudności i sprzeci­wy. Umocniona łaską Bożą, wszystko mężnie zniosła dla miłości Pana. W 1562 roku założyła w Avila pierwszy klasztor swej refor­my i przyjęła w nim imię Teresy od Jezusa. Pozostawiła po sobie pisma, w których ukazała drogę do zjednoczenia z Bogiem i da­ła świadectwo głębokich przeżyć mistycznych. Zmarła w Alba de Tormes 15 października 1582 roku. Kanonizował ją papież Grze­gorz XV w 1622 roku, zaś Paweł VI27 września 1970 roku ogłosił ją doktorem Kościoła powszechnego.


/[1] ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
Wróć do Aktualności

Polecamy

Loreto e-religijne.pl Chmielnik Szkoła Starostwo Nasze Loreto Nasza Szkoła Głos Karmelu

Piotrkowice, ul. Kościelna 1, 26-020 Chmielnik, tel. 41 354 90 09